Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2

UBND Thị xã Bến Cát đã có Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 26/2/2020 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 tại phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Dự án do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi làm chủ đầu tư.

Theo đồ án quy hoạch được phê duyệt, Dự án Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi 2 có diện tích khoảng 154.598,4m2, phía Bắc tiếp giáp đất trồng cây lâu năm; phía Nam giáp đường Bến Đồng – Vĩnh Tân và đất trồng cây lâu năm; phía Đông giáp đất trồng cây lâu năm; phía Tây giáp Khu nhà ở thương mại Thuận Lợi và đất trồng cây lâu năm.

Tính chất khu quy hoạch là một khu nhà ở thương mại được quy hoạch với cơ cấu chức năng sử dụng đất, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo định hướng chung của thị xã Bến Cát; đáp ứng nhu cầu thiết yếu về nhà ở cho người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Bên cạnh đó, đồ án quy hoạch cũng cụ thể hóa các chỉ tiêu cơ bản về dân số, đất đai, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như cấp – thoát nước, cấp điện, công viên cây xanh, cơ sở giáo dục…và thiết kế đô thị toàn khu vực.

Các chức năng và chỉ tiêu quy hoạch được quy định theo file đính kèm:

  • (Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất)
  • (Quyết định phê duyệt của UBND thị xã Bến Cát)