Tập đoàn Kim Oanh bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao, đổi mới cơ cấu tổ chức

Sáng 14/12/2021, Tập đoàn Kim Oanh tổ chức lễ bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao trên toàn hệ thống, đổi mới cơ cấu tổ chức nhằm đáp ứng kịp thời định hướng phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn trong thời gian tới.

Năm 2021 là một năm đầy biến động do những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng. Mặc dù đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức nhưng nhờ bản lĩnh của vị thuyền trưởng - chủ tịch Đặng Thị Kim Oanh, đường lối chiến lược của Ban Tổng Giám đốc và sự chung sức chung lòng của toàn hệ thống, Tập đoàn Kim Oanh vượt qua mọi sóng gió và đứng vững trên thương trường.

Hiện nay, đại dịch Covid-19 đã được kiểm soát về cơ bản, cả nước đã bước vào giai đoạn “bình thường mới”, các loại hình kinh tế đang dần phục hồi và lấy đà để phát triển trong thời gian tới. Đây cũng là thời điểm thích hợp để Tập đoàn Kim Oanh tái cấu trúc, tập trung phát triển nguồn nhân lực, tăng tốc chinh phục những mục tiêu trong năm 2021 và vươn ra biển lớn.

 

Gần 50 vị trí lãnh đạo nòng cốt được bổ nhiệm trong buổi lễ sáng nay

Khởi đầu cho bước đột phá này, Tập đoàn Kim Oanh đã tái cấu trúc hệ thống theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và phát triển bền vững. Và để bộ máy hoạt động của Tập đoàn vận hành hiệu quả tối ưu, Tập đoàn đã liên tục tìm kiếm những “hiền tài” hội tụ đủ ĐỨC và TÀI để bổ sung vào bộ máy lãnh đạo, quản lý, từng bước chuẩn hóa cơ cấu tổ chức và cùng chung tay đưa Tập đoàn Kim Oanh ngày càng lớn mạnh.
Lễ bổ nhiệm nhân sự quản lý cấp cao diễn ra trong buổi sáng Thứ Ba ngày 14/12/2021 được xem là quy mô nhất từ trước đến nay của Tập đoàn Kim Oanh với gần 50 nhân sự được bổ nhiệm, lấp đầy các vị trí theo sơ đồ tổ chức mới ban hành của Tập đoàn.

Cụ thể, đối với quản lý Quỹ Từ thiện, bổ nhiệm các vị trí:

 • Ông Nguyễn Đức Liên được bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Danh dự Quỹ Từ thiện Kim Oanh kiêm Cố vấn Truyền thông Tập đoàn.
 • Ông Nguyễn Phú Đức được bổ nhiệm vai trò Giám đốc Quỹ kiêm Phó Giám đốc Khối Đầu tư.
 • Ông Nguyễn Sinh Toàn với vị trí bổ nhiệm Trưởng Ban điều phối Quỹ.

Bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo Quỹ Từ thiện Tập đoàn

Đối với lãnh đạo trực thuộc Hội đồng Quản trị và trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn, bổ nhiệm:
Ông Trần Minh Tuấn được bổ nhiệm vị trí Phó Chánh Văn phòng HĐQT.
Ông Nguyễn Phi và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh được bổ nhiệm vị trí Trợ lý Chủ tịch HĐQT.
 

Bổ nhiệm các vị trí thuộc Hội đồng Quản trị và trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn

Đối với Cố vấn Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án Tập đoàn và cấp Giám đốc khối, bổ nhiệm:

 • Ông Vũ Gia Kim được bổ nhiệm vị trí Cố vấn Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án.
 • Ông Nguyễn Văn Triển được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Khối Tài chính. 
 • Ông Trần Đăng Toàn được bổ nhiệm vị trí Giám đốc Khối Quản lý Xây dựng – Khu vực 1.
 • Ông Nguyễn Toàn Thắng với vị trí bổ nhiệm Giám đốc Khối Pháp chế.
 • Bà Hồ Thị Nở được bổ nhiệm vào vị trí Quyền Giám đốc Khối Pháp lý Dự án.
 • Ông Hoàng Châu Tuấn với vị trí bổ nhiệm Giám đốc Khối Quản lý Thiết kế.
 • Ông Trần Đức Thắng được bổ nhiệm vị trí Quyền Giám đốc khối Công nghệ Thông tin.
 • Ông Trần Nhật Quang với vị trí bổ nhiệm Quyền Giám đốc khối Đầu tư.
 • Ông Nguyễn Tuấn Tú được bổ nhiệm vị trí Quyền Giám đốc Khối Quản lý Xây dựng - Khu vực II.
   

Bổ nhiệm vị trí Cố vấn Phó Tổng Giám đốc Phát triển dự án và cấp Giám đốc Khối Tập đoàn

Ngoài ra, Tập đoàn Kim Oanh bổ nhiệm thêm 8 vị trí Giám đốc chức năng Tập đoàn và Trợ lý Ban Tổng Giám đốc; 11 quản lý ở cấp Phó Giám đốc Tập đoàn; 13 nhân sự ở cấp Trưởng Phòng và Trưởng Ban cùng với 3 vị trí Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn.
 


 Bổ nhiệm các vị trí Giám đốc chức năng và Trợ lý Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn

 

Bổ nhiệm các vị trí Phó Giám đốc Tập đoàn

 

Bổ nhiệm các vị trí  Trưởng Phòng và Trưởng Ban Tập đoàn

 

Bổ nhiệm vị trí Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn cho biết: Tập đoàn Kim Oanh đang bước vào giai đoạn phát triển mới đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về đường lối chiến lược kinh doanh, đổi mới thương hiệu và tăng cường chất lượng nhân sự. Trong đó, yếu tố về nhân sự, đặc biệt là nhân sự cấp lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng, đóng vai trò nội lực cho sự phát triển mạnh mẽ của Tập đoàn Kim Oanh trong tương lai.
 

Bà Đặng Thị Kim Oanh – Chủ tịch HĐQT chia sẻ cảm nghĩ và tin tưởng năng lực của đội ngũ lãnh đạo vừa được bổ nhiệm

“Với gần 50 nhân sự được bổ nhiệm hôm nay, bộ máy lãnh đạo Tập đoàn ngày càng lớn mạnh và tôi tin rằng, đây sẽ là những nhân sự nồng cốt, đủ TÀI và ĐỨC để có thể quản lý hệ thống và vận hành các hoạt động của Tập đoàn một cách hiệu quả. Và Tập đoàn Kim Oanh sẽ nhanh chóng đạt được tầm nhìn trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên nghiệp, uy tín, bền vững và nhân văn” - Bà Oanh nhấn mạnh.

Một số hình ảnh khác tại lễ bổ nhiệm: